WLTP > Audi voor professionals > Audi België
NDEC vs WLTP

Nieuwe CO2-emissienorm

WLTP Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO2) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.

Sinds 1 september 2017 worden bepaalde nieuwe voertuigen al goedgekeurd volgens de wereldwijde testprocedure voor geharmoniseerde lichte voertuigen (WLTP), een meer realistische testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Vanaf 1 september 2018 wordt de New European Driving Cycle (NEDC) in fasen vervangen door de WLTP.
Door de meer realistische testomstandigheden zullen het brandstofverbruik en de CO2- emissies gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger zijn dan die gemeten volgens de oude NEDC.

We zijn momenteel nog steeds wettelijk verplicht om de NEDC-cijfers te vermelden. In het geval van nieuwe voertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, zijn de NEDC-cijfers afgeleid van de WLTP-gegevens. Deze website, alsook de smartphone apps en afgeleide documenten tonen enkel NEDCcijfers (CO2 uitstoot en brandstofverbruik).

In gevallen waarin de NEDC-cijfers zijn opgegeven als waarde-bereiken, verwijzen deze niet naar een bepaald afzonderlijk voertuig en maken ze géén deel uit van het verkoopaanbod. Ze zijn uitsluitend bedoeld als een middel om verschillende voertuigtypen met elkaar te vergelijken. Extra uitrusting en accessoires kunnen de relevante voertuigparameters veranderen zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica. En, kunnen in combinatie met weers- en verkeersomstandigheden en individuele rijstijl, van invloed zijn op brandstofverbruik, energieverbruik, CO2-emissies en de prestaties van het voertuig.

De CO2-emissie en verbruikswaarden worden alleen ter indicatieve titel gegeven. Het is mogelijk dat de waarden die zijn opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig verschillen van de waarden die worden weergegeven op het gelijkvormigheidsattest bij aflevering van het voertuig. Bovendien kan dit eventuele verschil
de krachtens de toepasselijke wetgeving (sociaal, fiscaal, enz.) verschuldigde bedragen mogelijks beïnvloeden.

Meer informatie over de verschillen tussen de WLTP en NEDC vindt u op :

• Helder over uitstoot (BE) : http://helderoveruitstoot.be
• FEBIAC WLTP publicatie (BE) : http://febiac.be/public/content.aspx?FID=713
• Car Emissions Testing Facts (EU) : http://www.caremissionstestingfacts.eu

Via de link hieronder vindt u de lijst van alle modellen in ons gamma met - enkel ter indicatieve titel - de WLTP waarden voor de CO2 uitstoot en brandstofverbruik.
Bekijk de volledige lijst
 • NEDC-WLTP thum main.jpg
  Goede redenen om uw wagenpark te vernieuwen.

  Maak de juiste keuze als fleet manager en kies de voertuigen met de beste WLTP-testresultaten.

 • 563x317_AOZ_A8_131047.jpg
  Audi Fleet Services


  Bekijk de nieuwe fleet kortingen voor de "Best in class" -modellen in hun categorie volgens de WLTP-normen.

  Onze diensten