CO2 Bijdrage > Belastingen & regelgeving > Audi België
CO2 Bijdrage

CO2 Bijdrage

CO2 bijdrage.

Waarover gaat het?

Wanneer een werkgever aan een lid van zijn personeel een bedrijfswagen toestaat die gebruikt wordt voor privé doeleinden, dan is een solidariteitsbijdrage van de werkgever vereist. Die bijdrage wordt doorgaans de CO2-bijdrage genoemd en is ten laste van de werkgever.

Berekeningsmethode

De CO2-bijdrage wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot, het type brandstof en een index. Voor 2019 wordt het maandelijks bedrag berekend op basis van volgende formules:

- Diesel (plug-in hybride diesel inbegrepen):
CO² gekend: [(CO² x 9 EUR) – 600] / 12 x 1,3222
CO² onbekend: [(165 x 9 EUR) – 600] / 12 x 1,3222 = 97,51
-Benzine (hybride en plug-in hybride benzine inbegrepen)
CO² gekend: [(CO² x 9 EUR) – 768] / 12 x 1,3222
CO² onbekend: [(182 x 9 EUR) – 768] / 12 x 1,3222 = 95,86
-CNG/LPG:
[(CO² x 9 EUR) – 990] / 12 x 1,3222
Noteer dat voor LPG de CO²-waarde van het benzinevoertuig vóór de ombouw moet worden genomen.
- Elektrische wagens en wagens op waterstof betalen altijd de minimale solidariteitsbijdragen van 27,54 euro per maand.

De formule voor de CO²-bijdrage van de werkgever is geïndexeerd aan de 2021-index (1,3222 ipv 1,3078) en de minimumbijdrage is gewijzigd van € 27,24 per maand naar € 27,54 per maand.

Wat is de fiscale aftrekbaarheid van die CO2-bijdrage?

De CO2-bijdrage wordt beschouwd als een sociale last voor de werkgever en moet op kwartaalbasis gerapporteerd worden aan de RSZ. Deze bijdrage ten laste van de werkgever kan hij 100% fiscaal aftrekken.

Voorbeeld

Een dieselvoertuig met een CO2-uitstoot van 120 gr/km:
Tarief 2021: ((120 x 9) - 600): 12 = 40 € x 1,3222 = 52,89 € per maand

Wie is niet betrokken?

Zelfstandigen en liberale beroepen die in eigen naam werken, zijn geen CO2-bijdrage verschuldigd. Hetzelfde geldt voor bedrijfsbeheerders en -leiders die niet gebonden zijn aan een arbeidscontract met de onderneming.

Belangrijk

Wanneer ik de kostprijs voor het gebruik van 2 wagens vergelijk, dan besteed ik ook aandacht aan de CO2-uitstoot. Ik onthoud dat een verschil van 10 gram CO2 de maandelijks te betalen CO2-bijdrage zal beperken met ongeveer 9 euro, dat is een maandelijkse impact van ongeveer 1 euro per gram CO2.