Audi Brussel wil de biodiversiteit stimuleren

Audi Brussel wil biodiversiteit stimuleren op zijn site

Audi Magazine

Een duurzamere productie. Dat is het doel dat Audi AG voor ogen heeft voor al haar fabrieken. Om dat te bereiken, startte het bedrijf een grootschalig project, getiteld: Mission Zero. Daarin staan vier thema’s centraal: decarbonisatie, watergebruik, behoud van grondstoffen en biodiversiteit. Samen met Cathy Massart gaan we dieper in op dat laatste thema. Zij helpt Audi Brussel om haar milieu-impact te verminderen.

Cathy Massart, van opleiding geoloog, werkte lange tijd aan onderzoeken naar bodemverontreiniging. Het was die professionele achtergrond die haar bij Audi Brussels deed belanden, op de site van Vorst. Hoewel ze ook druk bezig is met milieuvergunningen, besteedt Cathy al bijna een jaar lang een deel van haar tijd aan een ander thema: biodiversiteit. Een heel belangrijk onderwerp voor het merk met de vier ringen.

Audi Brussel wil biodiversiteit stimuleren op zijn site
Hoe kan een bedrijf als Audi een rol spelen op het vlak van biodiversiteit?

Hoe kan een bedrijf als Audi een rol spelen op het vlak van biodiversiteit?

“Het klopt dat biodiversiteit niet een van de eerste thema's is waar we aan denken als we het hebben over de productie van wagens. Er lijkt niet meteen direct verband tussen beide, zoals bijvoorbeeld het geval is bij CO2-uitstoot, het gebruik van grondstoffen, of waterverbruik. Maar ​​veel fabrieken worden gebouwd op land waar voorheen velden of bossen waren – al was dat bij Audi in Vorst niet het geval. Ons doel is om de invloed op onze omgeving zoveel mogelijk te beperken en ook om onze fabrieken beter te integreren in hun visuele omgeving.”

Waarop moet je vooral letten?

“Naast CO2- of gasemissies kunnen we bijvoorbeeld ook actie ondernemen voor het beheer van groene ruimten – door gespreid te maaien, het gebruik van pesticiden te vermijden en door de voorkeur te geven aan inheemse soorten. Ook verlichting is een belangrijke factor. ’s Nachts zijn sommige delen van de fabrieken verlicht. Dat heeft impact op de naburige woningen, maar ook op de fauna en flora, zoals insecten, vleermuizen, vossen, …”

Hoe pak je dat aan?

Hoe pak je dat aan?

“We hebben met Audi verschillende werkgroepen opgericht, zowel internationaal als lokaal, zoals hier in Brussel. In Duitsland werken er specialisten aan thema’s die verband houden met architectuur of het beheer van groene ruimten. Verschillende fabrieken werken ook samen met universitaire onderzoekers en delen hun kennis met ons.

In België werken we samen met Bee-O-Diversity. Dat is een Belgisch bedrijf dat ons adviseert over installaties die gunstig zijn voor de biodiversiteit.”

Je bent net een project met hen begonnen?

“Klopt. Bee-O-Diversity werkt veel met bijen, en we hadden al twee bijenkorven staan op het terrein in Vorst – een overblijfsel van de voormalige beheerder. Onze opzet is om na te gaan wat bijen ons kunnen leren over de biodiversiteit van de site, door het stuifmeel dat ze verzamelen te onderzoeken. Zo kunnen we de omgeving beter begrijpen: welke planten bezoeken de bijen? Zijn er het hele jaar door voldoende bloeiers? Als we dat weten, kunnen we onze beplanting beter organiseren, zodat de bijen meer voedsel hebben in de periodes dat er minder bloei is. Door de bijen als maatstaf te nemen, kunnen we ook andere insecten in het gebied helpen en hen aanmoedigen om zich te komen voeden met de planten op de site.”

Zijn de eerste resultaten bemoedigend?

Zijn de eerste resultaten bemoedigend?

“Als we bekijken welke planten de bijen allemaal bezochten, zitten we qua aantal variëteiten net onder het Belgisch gemiddelde. We kunnen nu al zeggen dat onze bijen een relatief divers dieet hebben. Om de resultaten van de eerste monsters te kunnen verfijnen, wachten we nog op wat de herfst en winter brengen.”

De meeste andere sites (Duitsland, Hongarije, Mexico) beschikken over veel meer ruimte. Hoe kan Audi Brussel, gevestigd in de stad, de biodiversiteit bevorderen?

“In ons geval kiezen we voor een stedelijke aanpak van de biodiversiteit. In Vorst wordt maar 4% van de site vermeld als groene zone. Elke vierkante meter telt, dus je moet ze zo goed mogelijk gebruiken. Die limiet is net onze sterkte, omdat ze ons dwingt anders te denken, en niet alleen in termen van grote open ruimtes, velden of bossen. We richten ons meer op het behoud en de verbetering van het groene netwerk – dat wil zeggen dat zoveel mogelijk groene zones elkaar overlappen, wat gunstig is voor de circulatie van dieren.

De site in Brussel kan in zekere zin dienen als laboratorium voor stedelijke biodiversiteit. Omdat de grondoppervlakte beperkt is, kunnen we de ontwikkeling van de biodiversiteit bijvoorbeeld verticaal in plaats van horizontaal bestuderen. Het is een echte uitdaging om innovaties te bedenken waarmee we op dat vlak een verschil kunnen maken.”

Hoe zijn de reacties van de medewerkers?

Hoe zijn de reacties van de medewerkers?

“De feedback die we krijgen is gewoonlijk erg positief. We communiceren erover omdat de inspanningen op het gebied van biodiversiteit op lange termijn een impact zullen hebben op het beheer van het bedrijf. En, door de aanleg van recreatieve groene zones, hopelijk ook op het welzijn van onze medewerkers. We willen ze echt betrekken en sensibiliseren over dit thema, om zo een positieve gedragsverandering teweeg te brengen. Zo passen we een gedifferentieerd beheer van de gazons toe. Het gras wordt niet meer vlak gemaaid en sommige hoeken worden niet gemaaid, waardoor bepaalde bloemen en planten langer behouden blijven. Als onze medewerkers dit opmerken, kunnen ze dezelfde methode ook in hun eigen tuin toepassen. Ik doe het zelf bijvoorbeeld al. En als mijn buurman of collega mijn voorbeeld volgt, is dat de beste manier om nieuwe gewoontes te kweken.”

Zijn er dingen die u absoluut wilt verwezenlijken ?

“Audi heeft gemeenschappelijke doelen voor alle locaties, want het idee is echt dat de hele groep samenwerkt om de biodiversiteit te verbeteren. Het project zit nog in het beginstadium en liep wat vertraging op door de pandemie. Daarom zijn onze doelstellingen nog niet volledig gedefinieerd. Ik zou je willen vertellen over alle projecten die in de steigers staan, maar ik mag nog niet te veel verklappen. Als je me de vraag over een jaar opnieuw stelt, kan ik er wél uitgebreid op ingaan.”

Die afspraak is genoteerd!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze artikels