Doelstelling: Zero emissie

Schaarser wordende grondstoffen, milieuvervuiling en klimaatverandering zijn enkele van de grootste uitdagingen waar we vandaag mee te maken krijgen. De Audi Groep helpt om die problemen aan te pakken door duurzame producten te maken en innovatieve aandrijvingstechnologieën te ontwikkelen, maar ook door zijn eigen ecologische voetafdruk te verkleinen vanaf de productiefase. Dat betekent dat we omzichtig omspringen met grondstoffen als energie en water en dat we de uitstoot van koolstofdioxide, oplosmiddelen en afval zo veel mogelijk vermijden.

Hoe realiseert Audi een koolstofneutrale productie?

Bij de productie van auto's komt in verschillende fasen CO₂ vrij. Het stroomverbruik, de verwarming en het transport in de fabriek zelf worden daarbij meegerekend.

In 2014 was Audi de eerste autobouwer uit het premiumsegment die zijn koolstofvoetafdruk bepaalde in overeenstemming met een internationaal gangbare standaard, wat meteen ook een belangrijke stap was voor het bedrijf in de richting van meer transparantie op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf. Vandaag kunnen die emissies nog gedetailleerder worden geanalyseerd en nog efficiënter worden verlaagd.

Brussel is daar een mooi voorbeeld van: de productie in de fabriek is volledig koolstofneutraal en dat wordt gecertificeerd door onafhankelijke experts. Dat maakt van de fabriek zowel een pionier als een rolmodel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het eerste zuiver elektrische seriemodel van Audi, de e-tron, hier wordt gebouwd. De inspanningen op dat vlak stellen niet alleen de toekomst van de onderneming veilig maar spelen ook een belangrijke rol in het bereiken van de strategische duurzaamheidsdoelstelling.

Sinds 2016 maakt de overschakeling op groene stroom het Audi Brussel mogelijk om per jaar de uitstoot van zo'n 17.000 ton CO₂ in de atmosfeer te vermijden.

De Audi-vestiging in Brussel heeft het grootste fotovoltaïsche systeem uit de streek op zijn dak, te vergelijken met de oppervlakte van maar liefst 12,5 voetbalvelden.

Audi Brussel compenseert de CO₂-uitstoot die vrijkomt door het gebruik van aardgas door biogascertificaten aan te kopen. Dat is goed voor een compensatie van ca. 22.000 ton CO₂-vervuiling per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van een Audi A3 berline die 4.200 keer rond de aarde rijdt.

Sinds 2019 compenseert de vestiging in Brussel ongeveer 5.250 ton CO₂ met certificaten. Dat is genoeg om een cruiseschip met 4.000 passagiers aan boord gedurende tien dagen van stroom te voorzien.

Groene stroom

Al in 2012 begon Audi Brussel groene stroom aan te kopen om op die manier de uitstoot van 17.000 ton CO₂ per jaar te voorkomen. In 2013 werd het grootste fotovoltaïsche systeem uit de streek geplaatst en in 2017 verder uitgebreid tot de huidige 89.000 vierkante meter (het equivalent van 12,5 voetbalvelden). Het systeem levert genoeg groene stroom om ruim 1.500 gezinnen van vier personen een jaar lang van stroom te voorzien. Tegelijk is ook de verwarming van de fabriek koolstofneutraal dankzij de aankoop van biogascertificaten. Alle andere emissies door brandstoffen, mazout of het verbranden van oplosmiddelen worden gecompenseerd door zogenaamde koolstofkredietprojecten.

Er worden bovendien niet enkel maatregelen getroffen om de uitstoot van CO₂ te beperken, maar ook om de ecologische voetafdruk van de fabriek te verkleinen. Bijkomende projecten beschermen het milieu door te besparen op water en energie of door de uitstoot van vervuilende stoffen in de lucht en het grondwater te verminderen.

In alle processen staat efficiëntie centraal. Dat omvat ook het vermijden van materialen die schadelijk zijn voor het milieu en het optimaal benutten van de beschikbare grondstoffen. Om dat te bereiken wordt gebruik gemaakt van uiterst geavanceerde technologie.

Milieubescherming in Brussel

Het overzicht toont aan hoe divers en uitgebreid er in de Brusselse vestiging aan milieubescherming wordt gedaan en welke projecten er in de productievestigingen nog op stapel staan.

Productievestigingen van de Audi Groep

Volgend overzicht toont maar enkele van de vele voorbeelden. Ze zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de onderneming haar ecologische doelstellingen haalt.

Download alle
00:00 | 00:00
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
  • Met zijn membraanbioreactor maakt Audi Ingolstadt gebruik van een vooruitstrevende waterzuiveringsmethode die het jaarlijkse verbruik van water met een half miljoen kubieke meter vermindert. Dat wordt mogelijk gemaakt door het feit dat met deze methode afvalwater wordt gezuiverd zodat het terug naar de fabriek kan worden geleid om daar gebruikt te worden als bedrijfswater. Bovendien is al ca. 70 procent van de energievoorziening van de fabriek koolstofneutraal.

  • De lakinstallatie in de tweede grootste Audi-vestiging in Duitsland schroeft zijn gebruik van oplosmiddelen met zo'n 50 procent terug. Afvalwater wordt afgevoerd naar de naburige waterzuiveringsinstallatie waar de oplosmiddelen in het water via anaerobe vergisting worden omgezet in methaan. Dat methaan kan vervolgens worden gebruikt als energiebron. Op die manier werd in 2017 250 ton vluchtige organische verbindingen geëlimineerd.

  • In het eerste kwartaal van 2017 slaagde de Mexicaanse Audi-vestiging erin om meer dan 90 procent van zijn afval, inclusief metalen, te recycleren. Dat komt neer op 30.000 ton oftewel meer dan zes volledig volgeladen goederentreinen. Daarnaast werden in de buurt van de fabriek 100.000 bomen aangeplant en werden er 25.000 grachten gegraven. Die voorzien de bomen van water en verzamelen ieder jaar tot 375.000 kubieke meter regenwater, dat wordt gefilterd en zo op natuurlijke wijze bijdraagt tot de sanering van het grondwater. Bovendien gaan ze erosie tegen.

  • Meer dan 60 procent van de verwarmingsbehoefte van de Hongaarse Audi-fabriek wordt ingevuld door een volledig koolstofneutrale geothermische installatie. Dat systeem draait op water van 100 graden dat ongeveer 2.400 meter onder de aarde zit. Zo kan de fabriek per jaar zijn CO₂-uitstoot met 23.000 ton verlagen, evenveel als 3.600 Hongaren in dezelfde periode produceren. De jaarlijkse CO₂-uitstoot van Hongarije schommelt rond de 6,3 ton per persoon.

  • Sinds 2016 staat een gecombineerd koel-, verwarmings- en elektriciteitssysteem in voor de benodigde stroom, verwarming en koeling. De stroom die in deze installatie wordt geproduceerd, volstaat voor ongeveer 80% van de totale vraag van de Bologna Ducati-vestiging. Het eerste jaar alleen al werd zo ruim 2.000 ton minder CO₂ uitgestoten. Dat is evenveel als de hoeveelheid CO₂ die wordt uitgestoten door een persoon die 300 keer van München naar Sydney en terug vliegt.

  • Sinds 2015 maakt Lamborghini gebruik van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie om de hoeveelheid giftig afval te verminderen. Alleen al in 2017 kon de vestiging in Sant'Agata bij Bologna zo rond de 800 ton minder afval produceren, vergelijkbaar met het gewicht van 400 nieuwe Audi A8-modellen.