ESG: van trend naar aandrijvende waarde

ESG is op de kapitaalmarkten een goed ingeburgerde term: investeerders hechten steeds meer belang aan de wederzijdse banden tussen economisch succes en duurzaam engagement. Ook Audi houdt zich in zijn activiteiten aan ecologische, sociale en governance-criteria (ESG).

ESG en prestaties - een wederzijdse relatie

Hoe kan het verband tussen ESG-factoren en winstgevendheid verklaard worden? Neem bijvoorbeeld de clownvis en zeeanemoon. Deze leven in perfecte symbiose. De giftige tentakels van de anemoon beschermen de clownvis tegen roofdieren. In ruil houdt de clownvis de tentakels van de anemoon schoon en zorgt hij voor ventilatie en zuurstof wanneer het zuurstofgehalte in het water laag is. De relatie tussen bedrijfssucces en duurzaamheid in de automobielsector evolueert momenteel in een gelijkaardige richting: een wederzijdse relatie die niet steunt op succes op korte termijn, maar op een gezonde, langetermijnsamenwerking die uiteindelijk winstgevend is voor beide partijen.

Leren uit fouten uit het verleden

Op basis van zijn eigen ervaring kan Audi inschatten hoe ingrijpend de effecten van ESG kunnen zijn voor de waarde van een onderneming: de dieselcrisis woog zwaar op het bedrijf in meer dan één opzicht. "Zoiets als het dieselschandaal mag onze onderneming nooit meer overkomen", aldus CEO Bram Schot. “Om dat zeker te stellen, hebben we de afgelopen jaren veel processen gereorganiseerd en zogenaamde Gouden Regels opgesteld."

Alle ogen op het doel

Bedrijfsvoering in overeenstemming met ESG komt niet alleen overeen met actief risicomanagement, maar vormt ook de basis voor economisch succes op lange termijn – vooral in onze huidige wereld waarin de waarden van de maatschappij op duurzame wijze veranderen. Gevestigde businessmodellen worden vervangen door nieuwe en duurzame producten die instaan voor groei. Bedrijven die geleid worden in overeenstemming met ESG zijn economisch succesvoller en beschikken over een waardevol marktaandeel. Het gebruik van efficiënte processen en een circulaire economie verkleinen de ecologische voetafdruk van bedrijven, sparen grondstoffen en verlagen kosten.

Duurzaamheid is een onmisbaar onderdeel geworden van ieder bedrijfsmanagement – en is op die manier ook een aandrijvende waarde in plaats van louter een trend. Audi heeft zijn engagement op dit vlak ondubbelzinnig kenbaar gemaakt in zijn visie. Om de integratie van ESG-criteria te bevorderen, worden tal van belangrijke duurzaamheidsthema's geëvalueerd om te kijken welk belang ze hebben voor het algemene succes van de onderneming. Hiervoor maken we gebruik van materialiteitsanalyses waarbij we onze interne en externe stakeholders regelmatig vragen naar hun mening over relevante actieterreinen. De inzichten die dat oplevert, worden voortdurend vergeleken met onze bedrijfsstrategie.

Download alle
00:00 | 00:00
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg

Ambitieuze CO₂-roadmap

In ESG staat ""E"" voor ecologie: op het vlak van alternatieve aandrijvingstechnologieën hanteert Audi een bredere aanpak om elektrische mobiliteit te stimuleren en tegen 2025 in totaal 30 geëlektrificeerde modellen aan te bieden. 20 daarvan zullen 100% elektrisch zijn. Het aandeel elektrische auto's zal tegen dan oplopen tot 40 procent van onze totale verkoop. Tegelijk blijft het merk ook traditionele aandrijvingen bouwen, maar dan in grotere mate ondersteund door mild-hybridaandrijvingen en een elektrische batterij van 48 volt. Plug-inhybrides vormen eveneens een belangrijk onderdeel van onze elektrificeringsinspanningen.

En Audi gaat zelfs nog een stap verder: in 2019 werd de nieuwe kernindicator 'Return on investment na CO₂-effect' ingevoerd. Die meet de financiële impact van de invloed van voertuigprojecten op de gemiddelde CO₂-uitstoot. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de koolstofvoetafdruk van alle Audi-modellen geleidelijk aan met ongeveer 30 procent wordt verkleind tegen 2025 (in vergelijking met referentiejaar 2015) en dat over hun hele levenscyclus gemeten. Dat geldt dus niet alleen voor de auto's zelf, maar ook voor de productievestigingen van Audi: tegen 2025 moeten alle fabrieken koolstofneutraal zijn naar het voorbeeld van de pioniersfabrieken van Brussel en Győr.

Tegen 2025 wil Audi doorheen de hele onderneming een koolstofneutrale balans realiseren. De aanvaarding en relevantie van het merk hangt daarvan af, zoals ook Bram Schot niet nalaat te benadrukken. ""En daarmee ook de waarde van het merk Audi."

30% meer investerigen in opleidingen

"S" staat in ESG voor sociaal: ook sociale criteria worden een aandrijvende waarde voor Audi. Een van de aandachtspunten op dat vlak is opleiding & ontwikkeling. Zo namen in 2018 ruim 36.000 werknemers van Audi AG deel aan een opleiding. De nadruk daarbij lag hoofdzakelijk op opleidingen over elektrische mobiliteit en digitalisering. Wereldwijd liep de opleidingsduur op tot 1,8 miljoen opleidingsuren. Audi investeert jaarlijks 80 miljoen euro in de opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Audi heeft zijn globale opleidingsbudget tot en met 2025 opgetrokken tot 500 miljoen euro.

Bedrijfsbeleid volgens de regels en gericht op waarden

De laatste letter in ESG, ""G"", staat voor governance: governance is de basis van iedere duurzame bedrijfsvoering. Concreet gezien gaat het om risico- en reputatiemanagement, om het verankeren van het duurzaamheidsmanagement op het niveau van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, en om compliance en integriteit.

Bij Audi vormen de Volkswagen Group Essentials, de Audi Leadership-principes en de Audi-bedrijfswaarden (appreciatie, openheid, verantwoordelijkheid en integriteit) de basis van onze waarden en onze bedrijfscultuur. Ze hebben tot doel om de werknemers de juiste richting te wijzen in hun dagelijkse taken. De focus ligt daarbij op dialoog en uitwisseling. Zo werden al 82.000 van de 90.000 Audi-werknemers betrokken bij Together4Integrity (T4I), het integriteits- en complianceprogramma van Audi.

Gepland aandeel in de verkoop tegen 2025

40

%

geëlektrificeerde auto's

Stijging van het opleidingsbudget naar

500

miljoen euro

tot en met 2025

Integriteits- en complianceprogramma:

82000

medewerkers werden al betrokken bij “Together4Integrity”

ESG is de concrete uiting van de paradigmawijziging die momenteel zowel de zakenwereld als onze maatschappij beheerst. We leggen vandaag de basis voor de integratie van de ESG-thema's in onze bedrijfsvoering. Nu moeten alle maatregelen efficiënt worden geïmplementeerd om de doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd, te realiseren. Met andere woorden: de symbiose moet tot leven komen.